Vòng loại U16 châu Á 2016- bảng J: Lịch đến, tập luyện và thi đấu của đội Guam

07/09/2015 11:29:08

Ngày

Nội dung

Địa điểm

14/9

11h10 đến Hà Nội (Chuyến bay KE479)

Tập luyện: 17h00

Sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam

15/9

Tập luyện: 13h00

 

Sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam

16/9

Thi đấu với Australia: 13h00

Sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam

17/9

Tập luyện: 15h30

 

Sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam

18/9

Thi đấu với Việt Nam: 15h30

Sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam

19/9

Tập luyện: 17h00

 

Sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam

20/9

Thi đấu với Myanmar: 13h00

Sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam

21/9

12h20 rời Hà Nội

Chuyến bay KE470