Vòng loại thứ 4 Olympic London 2012: Lịch tập luyện và thi đấu của các đội (mới)

NGÀY

SÂN THI ĐẤU

SÂN TẬP 1

SÂN TẬP 2

ĐỘI TUYỂN

THỜI GIAN

ĐỘI TUYỂN/ THỜI GIAN

ĐỘI TUYỂN/ THỜI GIAN

21/3

 

 

 

Oman

18h00 – 19h30

22/3

 

 

 

Oman

18h00 – 19h30

 

 

 

Syria

19h45 – 21h15

23/3

 

 

Syria

19h00 – 20h00

Oman

18h00 – 19h00

24/3

Syria

19h00 – 20h00

(tập đóng)

 

 

Oman

20h00 – 21h00

(tập đóng)

 

Uzbekistan

17h00-18h00

25/3

Thi đấu

SyriaOman

19h05

 

Uzbekistan

17h00-18h00

26/3

Uzbekistan

17h00 – 18h00

(tập đóng)

 

Oman

18h00 – 19h30

 

 

 

Syria

20h00 – 21h00

27/3

Thi đấu

UzbekistanSyria

20h00

 

Oman

9h00 – 10h00

28/3

 

 

 

Syria

7h00 – 8h00

 

 

Oman

18h00 – 19h30

Uzbkistan

17h00-180h00

29/3

Thi đấu

OmanUzbekistan

19h00

 

Syria

10h30 – 12h30