VL U19 châu Á 2020 (bảng J): Lịch tập các đội

* Cập nhật ngày 1/11/2019

* Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Ngày

Buổi

Đội

Việt Nam

Nhật Bản

Guam

Mông Cổ

02/11/2019

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

1800 – 1930
(Sân Phú Thọ 1)

 

 

03/11/2019

Sáng

 

0930 – 1130
(Sân Phú Thọ 1)

 

 

Chiều

1930 – 2130
(Sân Phú Thọ 1)

1730 – 1900
(Sân Phú Thọ 1)

 

 

04/11/2019

Sáng

 

0930 – 1130
(Field 2)

 

 

Chiều

1900 – 2100
(Sân Phú Thọ 1)

1600 – 1730
(Sân Phú Thọ 1)

1600 – 1730
(Sân Phú Thọ 2)

1830 – 2000
(Sân Phú Thọ 2)

05/11 /2019
(Official training)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

1845 – 1945

1500 – 1600

1615 – 1715

1730 – 1830

06/11/2019

Sáng

0900 – 1100
(Sân Phú Thọ 2)

 

 

 

Chiều

Trận đấu: Nhật Bản – Guam (1600) / Việt Nam – Mông Cổ (1900)

07/11/2019

Sáng

 

1030 – 1200
(Sân Phú Thọ 2)

 

 

Chiều

1900 – 2100
(Sân Phú Thọ 1)

 

1600 – 1730
(Sân Phú Thọ 1)

1600 – 1730
(Sân Phú Thọ 2)

08/11/2019

Sáng

0900 – 1100
(Sân Phú Thọ 2)

 

 

 

Chiều

Trận đấu: Nhật Bản – Mông Cổ  (1600) / Việt Nam – Guam (1900)

09/11/2019

Sáng

 

1030 – 1200
(Sân Phú Thọ 2)

 

 

Chiều

1900 – 2100
(Sân Phú Thọ 1)

 

1600 – 1730
(Sân Phú Thọ 1)

1600 – 1730
(Sân Phú Thọ 1)

10/11/2019

Sáng

0900 – 1100
(Sân Phú Thọ 2)

 

 

 

Chiều

Trận đấu: Guam – Mông Cổ  (1600) / Việt Nam – Nhật Bản (1900)