VL U16 châu Á 2020 (bảng H): Lịch đến các đội

Đội

Số hiệu chuyến bay

Ngày đến

Thời gian hạ cánh

Australia

SQ 187

12/09/2019

11.40

Ma Cau

NX 898

12/09/2019

21.45

Mông Cổ

NH752

12/09/2019

12.10

Timor-Leste

Chuyến 1: MI654

Chuyến 2: FD644

12/09/2019

Chuyến 1: 17.35

Chuyến 2: 20.20

* Tiếp tục cập nhật