VL U16 châu Á 2020 (bảng H): Danh sách quan chức AFC

STT

Đội/Quan chức

Chức vụ

Quốc tịch

1

Mr Thatte Suvratsuresh

Giám sát trận đấu

Ấn Độ

2

Mr Chan Kachung

Giám sát trận đấu

Hongkong

3

Mr Lou Anmin

Cán bộ y tế

Trung Quốc

4

Mr Algafari

Giám sát trọng tài

Jordan

5

Mr Visva Nathan

Giám sát trọng tài

Singapore

6

Mr Alali Ahmadkhyya

Trọng tài

Kuwait

7

Mr Almutairi

Trợ lý trọng tài

Kuwait

8

Mr Mohammed Zaidthamer

Trọng tài

Iraq

9

Mr Moosa Nawaf Shaheen

Trợ lý trọng tài

Iraq

10

Mr Mahfoodh Ammarebrahimhasan

Trọng tài

Bahrain

11

Mr Moosa Shaheenkhalifa

Trợ lý

Bahrain

12

Mr Alhatmi

Trọng tài

Oman

13

Mr Ambusaidi

Trợ lý

Oman

14

Mr Reda

Trọng tài

Lebanon

15

Mr Kanso Hassan

Trợ lý

Lebanon

16

Mr Ali Muhammad

Trợ lý TT

Pakistan