VCK giải nữ châu Á 2008: Lịch các buổi tập chính thức của các đội tuyển

NGÀY 26/5/2008

Địa điểm

16h30 – 17h15

17h30 – 18h15

19h00 – 19h45

20h00 – 20h45

SVĐ Thống Nhất

CHDCND Triều Tiên

Thái Lan

Việt Nam

Trung Quốc

NGÀY 27/5/2008

Địa điểm

16h30 – 17h15

17h30 – 18h15

19h00 – 19h45

20h00 – 20h45

SVĐ Thống Nhất

Australia

Đài Loan TQ

Nhật Bản

Hàn Quốc

NGÀY 30/5/2008

Địa điểm

16h30 – 17h15

17h30 – 18h15

SVĐ QK7

Đài Loan TQ

Hàn Quốc

NGÀY 31/5/2008

Địa điểm

18h00 – 18h45

19h00 – 19h45

SVĐ QK7

Trung Quốc

CHDCND Triều Tiên

NGÀY 4/6/ 2008

Địa điểm

16h30 – 17h15

17h30 – 18h15

18h30 – 19h15

19h30 – 20h15

SVĐ Thống Nhất

Nhất A

Nhì B

Nhất B

Nhì A

* Có thể có sự điều chỉnh tuỳ thuộc vào điều kiện mặt sân 

NGÀY 7/6/2008

Địa điểm

18h30 – 19h15

19h30 – 20h15

SVĐ Thống Nhất

Thắng trận 13

Thắng trận 14

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM