Kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2010 của Capello vừa bị giáng một đòn mạnh, khi Barry dính chấn thương nặng và đối diện nguy cơ vắng mặt ở ngày hè Nam Phi 2010.