Album ảnh Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29 thăm, động viên ĐT U22 QG và ĐT nữ QG