Thông tin về việc thay đổi thời gian một số khóa học trong năm 2024

14/06/2024 11:23:09
STTKhóa họcThời gian/ Địa điểm cũThời gian/ Địa điểm mới
1Khóa học Thủ môn chứng chỉ ‘C’ AFC/VFF2 – 7/6/2024

(Đà Nẵng)

1 – 4/8/2024

(Nghệ An)

2Khóa học Thủ môn chứng chỉ ‘B’ AFC/VFF – Giai đoạn 11 – 14/8/2024

(Đà Nẵng)

6 – 8/8/2024

(Nghệ An)

3Khóa học Thủ môn chứng chỉ ‘B’ AFC/VFF – Giai đoạn 23 – 5/12/2024

(Hà Nội)

4Khóa học giảng viên HLV9 – 15/4/2024

(Đà Lạt)

1 – 6/7/2024

(Đà Lạt)

5Khóa học HLV chuyên nghiệp ‘Pro’ – Giai đoạn 111 – 31/7/2024

(Hà Nội)

17 – 31/7/2024

(Hà Nội)

6Khóa học HLV futsal cấp 223 – 31/8/2024

(Hồ Chí Minh)

5 – 13/8/2024

(Hồ Chí Minh)

7Khóa học HLV bóng đá cộng đồng – Hà Nội2 – 6/7/2024

(Hà Nội)

9 – 13/7/2024

(Hà Nội)

8Khóa học HLV bóng đá cộng đồng – Hồ Chí Minh13 – 17/6/2024

(Hồ Chí Minh)

23 – 27/9/2024

(Hồ Chí Minh)