Thông cáo báo chí: Kỳ thi chứng nhận đại diện cầu thủ FIFA lần 2 năm 2008

06/08/2008 00:00:00

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) nhận được thông tư số 1152 của FIFA (có bản dịch kèm theo) thông báo về việc mở kỳ thi xét công nhận đại diện cầu thủ (lần thứ 2 năm 2008) theo Quy chế FIFA vào tháng 9/2008.

 

Nội dung liên quan đến kỳ thi được thể hiện trong thông tư 1152 của FIFA, các nội dung khác liên quan đến điều kiện trở thành đại diện cầu thủ được quy định trong Quy chế đại diện cầu thủ FIFA 2008.

 

LĐBĐVN xin chuyển tải nội dung thông tư của FIFA để cá nhân có nhu cầu dự thi được biết và có đơn đăng ký dự thi và hồ sơ theo quy định gửi đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam chậm nhất vào ngày 3/9/2008. Hồ sơ bao gồm:

Đơn xin cấp giấy phép Đại diện cầu thủ (mẫu kèm theo) và 4 ảnh 4×6;

 

– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương;

 

– Lý lịch tư pháp do Sở tư pháp tại nơi cư trú cấp còn thời hạn;

 

– Xác nhận cư trú tại Việt Nam ít nhất 2 năm liên tục đối với người nước ngoài (xác nhận bằng thị thực và đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp).

Một số điều kiện cơ bản đối với người nộp đơn:

 

– Là cá nhân (không chấp nhận đơn của tổ chức, câu lạc bộ);

 

– Không làm việc cho FIFA, Liên đoàn bóng đá châu lục, Liên đoàn bóng đá quốc gia (LĐBĐQG), giải đấu, câu lạc bộ, hoặc bất kỳ tổ chức nào có liên quan đến các tổ chức hoặc đơn vị nói trên;

 

– Người dự thi tự đảm bảo kinh phí để có mặt tại địa điểm thi theo thông báo của LĐBĐQG. LĐBĐQG sẽ thu một khoản phí để bù đắp chi phí tổ chức kỳ thi.

 

– Sau khi đã vượt qua kỳ thi chứng nhận đại diện phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp để đảm bảo chi trả những khoản bồi thường có thể phát sinh trong hoạt động nghề nghiệp và phải gửi giấy tờ chứng minh khoản bảo hiểm đến LĐBĐQG. Khoản bảo hiểm phải được duy trì nhằm đảm bảo chi trả bồi thường, nếu có, cho các hoạt động mà đại diện đã thực hiện.

 

– Nếu không mua bảo hiểm thì phải ký cược 100.000 Frăng Thuỵ Sỹ tại một ngân hàng ở Thuỵ Sỹ do FIFA chỉ định.

 

– Hoàn tất các thủ tục để hành nghề theo quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

 

– Sau khi đã hoàn tất thủ tục phải ký vào một văn bản cam kết tuân thủ đạo đức hành nghề và sẽ được cấp chứng nhận hành nghề.

 

Địa chỉ liên hệ: Liên đoàn bóng đá Việt Nam, 18 Lý Văn Phức, Đống Đa, Hà Nội.

 

Điện thoại: 8447343987              Fax: 8448233119/8447341349


>> Mẫu Đơn xin cấp giấy phép cầu thủ 

 

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM