THÔNG CÁO BÁO CHÍ: KỲ THI CHỨNG NHẬN ĐẠI DIỆN CẦU THỦ FIFA

Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận được thông tư số 1134 (kèm theo) của FIFA thông báo về kỳ thi xét công nhận Đại diện cầu thủ (lần 1 năm 2008) theo Quy chế FIFA vào ngày…

26/02/2008 00:00:00
Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận được thông tư số 1134 (kèm theo) của FIFA thông báo về kỳ thi xét công nhận Đại diện cầu thủ (lần 1 năm 2008) theo Quy chế FIFA vào ngày 31/3/2008. Liên đoàn bóng đá Việt Nam xin chuyển tải nội dung thông tư của FIFA để các cá nhân có quan tâm được biết.
 
Nội dung liên quan đến kỳ thi được thể hiện trong thông tư 1134 của FIFA, các nội dung khác liên quan đến điều kiện trở thành đại diện cầu thủ được quy định trong Quy chế Đại diện cầu thủ FIFA 2008.
 
Cá nhân có nhu cầu tham dự kỳ thi đề nghị gửi hồ sơ đăng ký về LĐBĐVN chậm nhất vào ngày 05/03/2008. Hồ sơ bao gồm:
 
– Đơn xin cấp giấy phép Đại diện cầu thủ (mẫu kèm theo) và 4 ảnh 4×6.
 
– Sơ yếu lý lịch tự thuật.
 
– Lý lịch tư pháp do Sở tư pháp tại ni cư trú cấp còn thời hạn.
 
– Xác nhận cư trú tại Việt Nam ít nhất 2 năm liên tục đối với người nước ngoài (xác nhận bằng thị thực và đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp).
 
Một số điều kiện cơ bản đối với người nộp đơn:
 
– Là cá nhân (không chấp nhận đơn của tổ chức, câu lạc bộ)
 
– Không làm việc cho FIFA, LĐBĐ châu lục, LĐBĐQG, câu lạc bộ, cơ quan, tổ chức bóng đá.
 
– Người dự thi tự đảm bảo kinh phí để có mặt tại địa điểm thi theo thông báo của LĐBĐQG. LĐBĐQG sẽ thu một khỏan phí để bù đắp chi phí tổ chức kỳ thi.
 
– Sau khi đã vượt qua kỳ thi chứng nhận đại diện phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp để đảm bảo chi trả những khoản bồi thường có thể phát sinh trong hoạt động nghề nghiệp và phi gửi giấy tờ chứng minh khoản bảo hiểm đến LĐBĐQG. Khoản bảo hiểm phải được duy trì nhằm đảm bảo chi trả bồi thường, nếu có, cho các hoạt động mà đại diện đã thực hiện.
 
– Nếu không mua bảo hiểm thì phải ký cược 100.000 Frăng Thụy Sỹ tại một ngân hàng ở Thụy Sỹ do FIFA chỉ định.
 
– Hoàn tất các thủ tục để hành nghề theo quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.
 
– Sau khi đã hoàn tất thủ tục phải ký vào một văn bản cam kết tuân thủ đạo đức hành nghề và sẽ được cấp chứng nhận hành nghề.
 
Địa chỉ liên hệ: Liên đoàn bóng đá Việt Nam, 18 Lý Văn Phức, Đống Đa, Hà Nội.
 
Điện thoại: 8447342109/Fax: 8448233119.
 
 

Thông tư 1134

Đại diện cầu thủ FIFA – Ngày thi: 31/3/2007
 
Tháng 3/2008, các LĐBĐQG sẽ tham gia mở kỳ thi lần thứ 1 trong năm đối với các Đại diện cầu thủ theo quy định của FIFA.
Thời gian:
Kỳ thi sẽ được tiến hành vào cùng một ngày do FIFA ấn định, ở khắp các quốc gia. Cụ thể: Ngày thứ hai ngày 31/3/2008, 10h00 sáng (giờ địa phương).
 
Thời gian thi tối thiểu 60 phút tối đa 90 phút.
 
Đề thi:
 
FIFA sẽ đặt 15 câu hỏi liên quan đến các quy định quốc tế. Mỗi Liên đoàn bóng đá quốc gia sẽ đặt ra 5 câu hỏi dựa trên các quy định của Liên đoàn. LĐBĐQG sẽ không đặt câu hỏi liên quan đến các vấn đề quốc tế. Nếu vi phạm quy định này FIFA sẽ không công nhận kết quả thi. Nội dung câu hỏi do LĐBĐQG đặt ra không được tách rời mục đích chính của kỳ thi. Tổng điểm dành cho các câu hỏi của LĐBĐQG không quá 1/3 tổng điểm của bài thi, mỗi câu trả lời đúng được một (1) điểm.
           
Tài liệu ôn thi bao gồm:
 
– Điều lệ FIFA, bản phát hành năm 2007;
 
– Quy định hướng dẫn áp dụng điều lệ;
 
– Quy chế FIFA về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ, bản 2008, bao gồm các phụ lục (1-6);
 
– Quy chế FIFA về Đại diện cầu thủ bản 2008, bao gồm các phụ lục 1, 2 và 3;
 
– Quy định về trình tự giải quyết tại Ban tư cách cầu thủ và Phòng giải quyết tranh chấp;
 
– Quy định kỷ luật của FIFA; Chương 1, mục 1-6; chương 2 mục 8.
 
– Các thông tư và phụ lục:
* Thông tư 792: lịch thi đấu quốc tế phối hợp;
* Thông tư 901: Tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia;
* Thông tư 1085: Quy chế FIFA về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ;
* Thông tư 1093: Tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia;
* Thông tư 1125: Quy chế Đại diện FIFA sửa đổi;
* Thông tư 1130: Quy chế FIFA về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ sửa đổi;
 
Các văn bản và thông tư trên có thể truy cập từ trang web của FIFA: www.FIFA.com
           
Ngoài ra, đối tượng dự thi cũng cần nghiên cứu các quy định hiện hành của LĐBĐQG.
 
Đối tượng dự thi không được mang các văn bản, tài liệu vào phòng thi.
 
Phó Tổng thư ký FIFA
 
Markus Kattner
(đã ký)