Thông báo về việc thanh lý xe ô tô cũ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam năm 2023

19/09/2023 15:35:09

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) thông báo thanh lý xe ô tô cũ của LĐBĐVN, như sạu:

  1. Số lượng

03 chiếc, bao gồm: Xe Ford Everes 7 chỗ màu đen sản xuất năm 2009; xe Toyota Hiace 10 chỗ màu bạc sản xuất năm 2007; xe Toyota Zace 7 chỗ màu bạc sản xuất năm 2005.

  1. Giá thanh lý khởi điểm

– Xe ô tô Ford Everes 7 chỗ màu đen sản xuất năm 2009: Khoảng 180.000.000 đ đến 190.000.000 đ;

– Xe ô tô Toyota Hiace 10 chỗ màu bạc sản xuất năm 2007: Khoảng 80.000.000 đến 90.000.000 đ.

– Xe ô tô Toyota Zace 7 chỗ màu vàng bạc sản xuất năm 2005: Khoảng 100.000.000 đ đến 110.000.000 đ.

  1. Quy trình thanh lý

– Thời hạn nộp hồ sơ xin tham gia thanh lý: Trước ngày 03/10/2023.

– Phương thức thanh lý: Bỏ giá một lần, ưu tiên các tổ chức, cá nhân mua toàn bộ 03 chiếc ô tô. Hiện tại xe ô tô Toyota Zace 7 chỗ hiện đang được sử dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh và xe ô tô Ford Everes 7 chỗ, xe ô tô Toyota Hiace 10 chỗ đang được sử dụng tại Hà Nội nếu tổ chức, cá nhân trúng thanh lý tự đảm bảo chi phí vận chuyển.

– Các tổ chức, cá nhân thoả thuận giá cao nhất, không thấp hơn giá khởi điểm sẽ được lựa chọn mua.

– Các tổ chức, cá nhân tham gia nộp phiếu (theo mẫu) được dán kín phong bì và nộp tiền đặt cọc bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt (5.000.000 đ) gửi về Văn phòng. Các Tổ chức, cá nhân nếu không trúng sẽ được trả lại tiền đặt cọc, nếu trúng sẽ trừ vào tiền thanh lý xe.

– Giá ghi trong phiếu không được thấp hơn giá khởi điểm trong thông báo. Nếu bỏ giá thấp hơn giá thông báo không được hoàn tiền đặt cọc.

– Các tổ chức, cá nhân được lựa chọn tự sang tên, đổi chủ.

– LĐBĐVN sẽ họp và mở phiếu bỏ giá mua xe vào ngày 03/10/2023. Người bỏ giá cao nhất sẽ được thông báo đến làm thủ tục mua xe.

  1. Thông tin liên hệ của LĐBĐVN: Ông Cao Trung Đức – Văn phòng LĐBĐVN, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; số điện thoại: 0974501088; email: vanphong@vff.org.vntrung duc@vff.org.vn

LĐBĐVN thông báo để các đơn vị, bộ phận có liên quan được biết và phối hợp công việc./.

<<< Mẫu đơn xin mua ô tô thanh lý