Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải Futsal nữ Vô địch quốc gia 2022

Căn cứ văn bản xin không tiếp tục tham dự giải của Trung tâm Thể thao Quận 1, TP.HCM và đăng ký tham dự của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục Thể thao Hà Nội, LĐBĐVN chấp thuận cho đội Fustal nữ Hà Nội sẽ thay thế đội Futsal nữ TP. Hồ Chí Minh Quận 1 tham dự giải Futsal nữ Vô địch quốc gia 2022.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải Futsal nữ Vô địch quốc gia 2022, nội dung cụ thể như sau:

4. Đối tượng tham dự:

Gồm 04 đội đăng ký tham dự giải: Hà Nội, Phong Phú Hà Nam I, Phong Phú Hà Nam II, Thái Sơn Nam Quận 8./.