Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải Futsal nữ Vô địch quốc gia 2022 (lần 2)

Ban Tổ chức (BTC) giải thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải Futsal nữ Vô địch quốc gia 2022, nội dung cụ thể như sau:

5. Tư cách cầu thủ:

5.1. Các cầu thủ từ 16 tuổi trở lên, sinh trước ngày 01/01/2007.

5.2. …

8. Trang phục tham dự giải:

– Trong trường hợp các đội sử dụng chiến thuật power play, cầu thủ thay thế thủ môn phải mang áo giống áo thủ môn (màu sắc, thiết kế…) với số áo của cầu thủ đó đã đăng ký ban đầu.