Thông báo về việc sử dụng đơn vị trung gian vào cuối tháng 3/2020

  31/03/2020 11:14:51

“Thực hiện nghĩa vụ của Liên đoàn Bóng đá quốc gia theo khoản 6 Điều 3 Quy chế làm việc với Đơn vị trung gian của Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA), ngày 5/3/2020 LĐBĐVN gửi Công văn số 235/LĐBĐVN-PL&TCCT, đề nghị các CLB Bóng đá Ngoại hạng và hạng Nhất báo cáo về việc CLB và các cầu thủ thuộc CLB có sử dụng dịch vụ Đơn vị trung gian trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020 không.

Theo đó, LĐBĐVN nhận được văn bản báo cáo không sử dụng dịch vụ Đơn vị trung gian của một số CLB; một số CLB khác không có văn bản phúc đáp nên được hiểu là CLB và các cầu thủ thuộc CLB Bóng đá Ngoại hạng và hạng Nhất không sử dụng dịch vụ Đơn vị trung gian trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020.”