Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức các giải Bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia năm 2021 (Lần 7)

Căn cứ Nghị quyết số 266/NQ-BCHLĐBĐVN ngày 01 tháng 10 năm 2021 Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức các giải Bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia năm 2021, LĐBĐVN thông báo thực hiện Nghị quyết nêu trên, cụ thể như sau:

  04/10/2021 16:26:57
  1. Giải đấu tạm hoãn

Hai trận đấu tranh giải Ba và Chung kết 2021 giải Bóng đá Nữ Cúp quốc gia 2021 chuyển sang thi đấu năm 2022.

  1. Giải đấu dừng và không tiếp tục tổ chức năm 2021

Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia – Cúp Asanzo 2021 dừng và không tiếp tục tổ chức từ lượt trận 2.

  1. Các giải đấu không tổ chức theo kế hoạch năm 2021
TTTên giải
1U15 Cúp Quốc gia 2021
2U17 Cúp Quốc gia 2021
3Hạng Ba Quốc gia 2021
4Futsal Nữ Quốc gia 2021
5Bãi Biển Quốc gia 2021
  1. Các giải đấu tiếp tục triển khai kế hoạch năm 2021
TTTên giải
1Nữ Vô đich U16 Quốc gia 2021
2Nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2021
3Futsal HDBank VĐQG 2021
4Futsal HDBank Cúp QG 2021
5U9 toàn quốc
6U11 toàn quốc
7U13 toàn quốc
8Vô địch U15 Quốc gia 2021
9Vô địch U17 Quốc gia 2021
10Vô địch U21 Quốc gia 2021

LĐBĐVN, Ban Tổ chức các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia chịu trách nhiệm xây dựng phương án phù hợp để triển khai và thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp theo đúng quy định./.