Thông báo về việc ban hành văn bản hướng dẫn công tác tổ chức thi đấu các giải Bóng đá quốc gia trong thời gian dịch bệnh

20/02/2021 09:47:16

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Để đảm bảo công tác tổ chức thi đấu các giải Bóng đá trong hệ thống thi đấu quốc gia giữa thời gian dịch bệnh, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã nghiên cứu các hướng dẫn của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), các Liên đoàn Bóng đá quốc gia cùng tình hình thực tế tại Việt Nam để áp dụng cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. LĐBĐVN ban hành văn bản hướng dẫn công tác tổ chức thi đấu các giải Bóng đá quốc gia trong thời gian dịch bệnh (Chi tiết như bản đính kèm).

LĐBĐVN thông báo để các thành viên tham dự giải, bộ phận liên quan được biết và phối hợp thực hiện./.

>> Hướng dẫn công tác tổ chức thi đấu các giải bóng đá quốc gia trong thời gian dịch bệnh