Thông báo về kỳ thi đại diện bóng đá năm 2024

  19/01/2024 15:48:16

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông báo về Kỳ thi Đại diện Bóng đá năm 2024 tổ chức vào ngày 22/05/2024 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, thí sinh ứng tuyển thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tạo tài khoản và khai báo thông tin:

– Thí sinh ứng tuyển truy cập website: https://agents.fifa.com/home để tạo tài khoản đăng ký dự thi.

Sau khi tạo tài khoản, chọn mục “Licensing” và chọn “Football Agent licence (Exam)” để khai báo thông tin ứng tuyển Kỳ thi Đại diện Bóng đá đợt 1 năm 2024 theo quy định và hướng dẫn của FIFA. 

– Hạn cuối ứng tuyển vào ngày 31/03/2023.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi nhận được thư xác nhận đăng ký thành công qua email, thí sinh chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

  • Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (cấp trong vòng 06 tháng trước khi ứng tuyển Kỳ thi), trong đó nêu quá trình học tập và công tác tối thiểu trong 5 năm gần đây;
  • Bản gốc Bản cam kết tuân thủ tiêu chuẩn về tư cách theo Điều 5 Quy chế về Đại diện Bóng đá FIFA (mẫu đính kèm);
  • Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ Lý lịch tư pháp (cấp trong vòng 06 tháng trước khi ứng tuyển Kỳ thi).

Thí sinh nộp hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ: Phòng Pháp lý & Tư cách cầu thủ – Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Email: phaply@vff.org.vn 

Bước 3: Nộp lệ phí

Lệ phí thi: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng

Thực hiện nộp lệ phí bằng hình thức chuyển khoản về:

  • Tên tài khoản: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.
  • Số tài khoản: 170814851003662 tại Ngân hàng Eximbank Phòng giao dịch Nguyễn Phong Sắc – Chi nhánh Cầu Giấy.

Nội dung chuyển khoản ghi rõ: “Thi Đại diện Bóng đá + Tên thí sinh”.

Thí sinh gửi bằng chứng về việc đã thực hiện chuyển khoản về địa chỉ email: phaply@vff.org.vn.

Lưu ý: Trong vòng 07 ngày kể từ khi ứng tuyển trên website: https://agents.fifa.com/home, thí sinh phải nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí như mục 2, 3 nêu trên. Nếu quá thời hạn quy định trên, thí sinh không nộp đủ hồ sơ và lệ phí sẽ không được tham dự Kỳ thi.

Thông tin liên hệ: Nguyễn Thanh Long – Phòng Pháp lý & Tư cách cầu thủ – email: phaply@vff.org.vn hoặc email: thanhlong@vff.org.vn

Các văn bản, tài liệu đính kèm Thông báo:

1. FIFA Football Agent Regulations_Eng

2. Phụ lục 1_Enclosure 1: Explanatory notes on the FIFA Football Agent Regulations

3. Phụ lục 2_Enclosure 2: Information Concerning the Application of the FIFA Football Agent Regulations

4. Mẫu Bản cam kết tiêu chuẩn dự thi FIFA Agent exam

5. FIFA Football Agent Exam Rules 

6. FIFA Football Agent Exam Study Materials

7. Quy chế về Đại diện bóng đá của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ngày 29/9/2023