Thông báo về đơn vị trung gian của CLB và cầu thủ thuộc CLB

Thực hiện nghĩa vụ của LĐBĐQG theo điều 3 khoản 6 Quy chế làm việc với Đơn vị trung gian của Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA), ngày 21/3/2017, LĐBĐVN gửi Công văn số 287/LĐBĐVN-PL&TCCT đề nghị các CLB bóng đá Ngoại hạng và Hạng nhất báo cáo về việc CLB và các cầu thủ thuộc CLB có sử dụng dịch Đơn vị trung gian tính đến ngày 29/3/2017 không.

30/03/2017 20:46:57

Theo đó, có 02 CLB báo cáo cầu thủ thuộc CLB sử dụng dịch vụ của Đơn vị trung gian như sau:

1. Cầu thủ Patiyo Tambwe thuộc CLB Bóng đá Than Quảng Ninh

Đơn vị trung gian của cầu thủ: Ông Nguyễn Minh Châu

Địa chỉ: số 5, đường 3, cư xá Đô Thành, quận 3, TPHCM.

Số tiền thù lao cầu thủ trả cho Đơn vị trung gian là: 1.080 USD

2. Cầu thủ Cao Cường thuộc Câu lạc bộ bóng đá Cần Thơ

Đơn vị trung gian của cầu thủ: Ông Nguyễn Minh Châu

Địa chỉ: số 5, đường 3, cư xá Đô Thành, quận 3, TPHCM.

Số tiền thù lao cầu thủ trả cho Đơn vị trung gian là: 77.000.000đồng

Một số CLB còn lại có văn bản báo cáo là CLB và các cầu thủ thuộc CLB không sử dụng dịch vụ Đơn vị trung gian tính đến ngày 29/3/2017 trong khi một số CLB khác  không có văn bản phúc đáp theo hạn định nên được hiểu là CLB và các cầu thủ thuộc CLB đó không sử dụng dịch vụ Đơn vị trung gian (căn cứ tinh thần Công văn số 287).