Thông báo trả thẻ PV đăng ký tác nghiệp tại VCK Futsal châu Á 2014

Tiểu ban TT-TT BTC VCK Futsal châu Á 2014 xin thông báo về kế hoạch trả thẻ tác nghiệp cho các phóng viên báo chí đã đăng ký thành công với AFC, cụ thể như sau:

  • Thời gian: Từ 10h30 đến 12h00 ngày 29/4 & 30/4/2014
  • Địa điểm: Phòng họp Ocean1 – Tầng 2- Khách sạn Vissai Sài Gòn, số 144 Nguyễn Văn Trồi- TP.HCM

Trân trọng thông báo.

Nguồn: vff.org.vn