Thông báo sửa đổi điều lệ Giải Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020

– Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam lần thứ 6 nhiệm kỳ VIII (2018-2022) ngày 13 tháng 5 năm 2020 về việc thay đổi phương thức thi đấu Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia và hạng Nhất Quốc gia LS 2020;

– Căn cứ Công văn số 403/LĐBĐVN-TCTĐ, ngày 15/5/2020 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2020;

Công ty VPF thông báo sửa đổi Điều lệ Giải Bóng đá Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 như sau:

  1. Nội dung sửa đổi:
Nội dung hiện hànhSửa đổi thành
Điều 3.5 Đăng ký thi đấu và hồ sơ đăng ký thi đấuKhoản 3.5.2 Đăng ký giữa mùa giải (giai đoạn II)

3.5.2.1 Thời gian: Từ ngày 23/6/2020 đến hết ngày 20/7/2020.

– Kể từ ngày 23/6/2020, các cầu thủ đã đủ điều kiện thay thế hoặc bổ sung sẽ được thi đấu ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký.

Điều 3.5 Đăng ký thi đấu và hồ sơ đăng ký thi đấuKhoản 3.5.2 Đăng ký giữa mùa giải

3.5.2.1 Thời gian: Từ ngày 21/7/2020 đến hết ngày 17/8/2020.

– Kể từ ngày 21/7/2020, các cầu thủ đã đủ điều kiện thay thế hoặc bổ sung sẽ được thi đấu ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký.

Khoản 3.5.3 Đăng ký trận đấu:3.5.3.2 Mỗi trận đấu, CLB chỉ được phép thay thế tối đa 03 cầu thủ.Khoản 3.5.3 Đăng ký trận đấu:3.5.3.2 Mỗi trận đấu, CLB chỉ được phép thay thế tối đa 05 cầu thủ trong tối đa 03 lần thay người.
  1. Thực hiện:

– Việc sửa đổi Điều lệ như trên có hiệu lực và áp dụng kể từ ngày ký ban hành Thông báo.

– Ban Điều hành Giải Bóng đá Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020, các CLB tham dự Giải, giám sát, trọng tài, các đơn vị, bộ phận, thành viên liên quan cập nhật nội dung, triển khai đúng theo các nội dung của Thông báo này.

Điều lệ Giải Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 sửa đổi

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA