Thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải U21 QG- Cúp Báo Thanh Niên năm 2011

Liên đoàn bóng đá Việt Nam bổ sung tiết 5.2 của Điều lệ Giải bóng đá U21 Quốc Gia – Cúp Báo Thanh Niên lần thứ 15 năm 2011, cụ thể như sau:

 

5.2 Vòng Chung kết:

+ Trong bất kỳ thời điểm nào trong quá trình tiến hành giải, đội bóng có cầu thủ được triệu tập vào Đội tuyển U19 Quốc gia, U23 Quốc gia sẽ được phép bổ sung số lượng cầu thủ tương ứng với số lượng cầu thủ được triệu tập. Các cầu thủ bổ sung đảm bảo tiêu chuẩn ở Mục 4 trong Điều lệ giải.

 

KT.Tổng thư ký

Phó Tổng thư ký

 

 

Dương Nghiệp Khôi