Thông báo sửa đổi, bổ sung điều lệ giải Futsal vô địch Quốc gia 2016

Liên đoàn bóng đá Việt Nam sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải Futsal Vô địch Quốc gia 2016, như sau:

6.3. Đăng ký chính thức:

– Trong cuộc họp kỹ thuật tại: Vòng loại sẽ chốt danh sách chính thức bao gồm tối đa 5 quan chức (Trưởng đoàn, các HLV và cán bộ khác) và tối đa 14 cầu thủ trong số 20 cầu thủ trong danh sách đăng ký sơ bộ. Bắt đầu từ giai đoạn II (lượt đi và lượt về) các đội được đăng ký 16 cầu thủ trong số 20 cầu thủ đăng ký sơ bộ.

– …

6.4. Thay thế, bổ sung:

– …

– Sau khi thay thế và bổ sung số lượng cầu thủ tối đa vẫn là 16 cầu thủ/đội trong giai đoạn II.

8.2. Giai đoạn II:

– …

– Thể thức thi đấu: 08 đội thi đấu vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về) để tính điểm, xếp hạng từ 1 đến 8. Sáu (06) đội có xếp hạng cao từ 1 đến 6 sẽ không phải thi đấu giai đoạn I giải Futsal Vô địch Quốc gia 2017. Hai đội xếp hạng 7 và 8 sẽ thi đấu giai đoạn I giải Futsal Vô địch Quốc gia 2017.

TỔNG THƯ KÝ

TRƯỞNG BTC GIẢI

Lê Hoài Anh

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA