Thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Giải Futsal HDBank VĐQG 2019

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết định bổ sung một số quy định tại Mục 7, Phần A Điều lệ Kỹ thuật trong Điều lệ giải như sau:

“- 03 cầu thủ thay thế ngoài danh sách 20 cầu thủ sơ bộ ban đầu tại lượt về Giai đoạn II phải mang số áo từ 21 đến 23 trong suốt thời gian còn lại của giải đấu”./.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
TỔNG THƯ KÝ

Lê Hoài Anh

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA