Thông báo số 8 về kế hoạch tổ chức lượt về giai đoạn II giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2021

Thực hiện Nghị quyết số 266/NQ-BCHLĐBĐVN ngày 01 tháng 10 năm 2021 Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức các giải Bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia năm 2021;

Theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao tại các văn bản:

– Văn bản số 3862/HD-BVHTTDL về việc Hướng dẫn tạm thời thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Công văn số 1362/TCTDTT-TTTTCII ngày 12/10/2021 của Tổng cục Thể dục thể thao về việc thí điểm tổ chức giải thể thao trong điều kiện bình thường mới;

Được sự chấp thuận về việc tổ chức các giải Futsal quốc gia 2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 8341/VP-VX ngày 04/11/2021;

Ban Tổ chức (BTC) giải thông báo kế hoạch tổ chức lượt về Giai đoạn II giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2021, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: Từ ngày 15/11 đến ngày 03/12/2021.
  2. Địa điểm: Nhà thi đấu Thái Sơn Nam, đường Lê Quyên, phường 5, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Lịch thi đấu (có bản đính kèm theo).
  4. Họp kỹ thuật:

– Thời gian: 09h00 ngày 14/11/2021.

– Thành phần: BTC giải, BTC địa phương đăng cai, Đại diện các đội bóng (Trưởng đoàn và Huấn luyện viên trưởng) không quá 02 người/đội, giám sát, trọng tài…

– Địa điểm: Phòng họp tầng 9, tòa nhà VOV, số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

BTC giải thông báo tới các thành phần tham dự được biết và phối hợp thực hiện./.

<<< LTD lượt về giai đoạn 2 giải Futsal HD Bank VĐQG 2021

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA