Thông báo số 6

Ngày 18/03/2005, BTC giải đã họp để xem xét và giải quyết các vấn đề phát sinh trong lượt trận đấu thứ 6 ngày 13/03/2005. Sau khi xem xét các báo cáo của giám sát, trọng tài và các tư liệu chuyên môn, BTC giải đã thống nhất và quyết định:

1.1 Cảnh cáo, đình chỉ thi đấu 5 trận và phạt tiền 4.000.000đ (bốn triệu đồng) đối với cầu thủ Ngô Anh Tuấn (số 17- CLB Mitsustar Hải Phòng) kể từ lượt trận thứ 7 ngày 27/03/2005 (vi phạm mục 1, Điều 88 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp do LĐBĐVN ban hành năm 2005). Yêu cầu CLB Mitsustar Hải Phòng nghiêm túc kiểm điểm cầu thủ Ngô Anh Tuấn và có báo cáo bằng văn bản gửi về BTC giải.
 
1.2  Phê bình BTC trận đấu sân Đà Nẵng vì đã thiếu biện pháp ngăn ngừa hữu hiệu nên đã có một số khán giả ném chai nước xuống sân thi đấu.
 
1.3  Phạt BTC trận đấu sân Đà Nẵng 5.000.000đ (năm triệu đồng) vì vi phạm qui định về chất lượng, quản lý băng hình trận đấu (vi phạm mục 8, Điều 87 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp do LĐBĐVN ban hành năm 2005).
 
2. Theo công văn số 10/CV-CLB của CLB Bóng đá Hải Phòng ngày 14/03/2005, ông Lê Quang Long thôi giữ chức trợ lý HLV đội bóng đá Mitsustar Hải Phòng từ ngày 01/03/2005.
T.L Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam
Trưởng BTC thi đấu
Trưởng BTC giải
Dương Nghiệp Khôi
(Đã ký)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA