Thông báo số 2 giải Bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2018

Căn cứ Điều 15 Quy chế Bóng đá Ngoài chuyên nghiệp, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công nhận việc chuyển đổi thi đấu hạng Nhì QG giữa Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam và Công ty Cổ phần Bóng đá Phố Hiến.

Ban Tổ chức Giải bóng đá Hạng Nhì Quốc Gia 2018 chấp thuận cho Công ty Cổ phần Bóng đá Phố Hiến đăng ký tham dự giải bóng đá Hạng Nhì Quốc Gia 2018 với tên gọi Câu lạc bộ Bóng đá Phố Hiến.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA