Thông báo số 2 Giải bóng đá Hạng nhì Quốc gia 2010

1/ Theo đề nghị của Công ty cổ phần bóng đá Cần Giờ, BTC giải chấp thuận thay đổi địa điểm thi đấu trận đấu ngày 23/4/2010 giữa hai đội Dược Sài Gòn và Nguyễn Hoàng Kiên Giang sang SVĐ Phú Nhuận, thay vì SVĐ Quân Khu 7 như lịch thi đấu đã ban hành.

2/ Theo đề nghị của Trung tâm TDTT Cà Mau, BTC giải chấp thuận thay đổi địa điểm thi đấu trận đấu ngày 23/4/2010 giữa hai đội Cà Mau và Ngói Đồng Tâm Long An sang SVĐ Bạc Liêu, thay vì SVĐ Cà Mau như lịch thi đấu đã ban hành.

3/ Theo đề nghị của Công ty cổ phần bóng đá Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn, BTC giải quyết định điều chỉnh thời gian thi đấu trận  đấu giữa hai đội Tôn Phương Nam Tp. Hồ Chí Minh và Ngói Đồng Tâm Long An trên SVĐ Thống Nhất vào ngày Thứ Tư 12/5/2010, thay vì ngày thứ Năm 13/5/2010 như lịch thi đấu đã ban hành.

4/ BTC giải thông báo thời gian và địa điểm diễn ra Vòng chung kết:

– Thời gian: Từ 7 đến 10/6/2010

– Địa điểm: Do BTC giải quyết định sau khi kết thúc vòng loại.

5/ BTC giải thông báo màu áo của 17 đội bóng tham dự giải, cụ thể như sau:

TT

Tên CLB

Vị trí

Trang phục chính

Trang phục phụ

áo

Quần

Tất

áo

Quần

Tất

1

TPN Tp

Hồ Chí Minh

C.Thủ

Trắng

Trắng

Trắng

Xanh

Xanh

Xanh

TM 1

Xanh Két

Đen

Đen

Xanh Két

Đen

Đen

TM 2

Xanh Két

Đen

Đen

Xanh Két

Đen

Đen

2

Dược

Sài Gòn

C.Thủ

Trắng

Trắng

Trắng

Vàng

Vàng

Vàng

TM 1

Xanh lá

Xanh lá

Trắng

Đen

Đen

Trắng

TM 2

Xanh lá

Xanh lá

Trắng

Đen

Đen

Trắng

3

Ngói ĐTLA

C.Thủ

Đỏ

Đen

Đỏ

Trắng

Đen

Trắng

TM 1

Đen

Đen

Đen

Đen

Đen

Đỏ

TM 2

Xám

Xám

Đỏ

Cam

Đen

Trắng

4

Maseco Arirang

C.Thủ

Vàng

Xanh

Vàng

Xanh

Xanh

Xanh

TM 1

Đen

Đen

Đen

Cam

Cam

Đen

TM 2

Đen

Đen

Đen

Cam

Cam

Đen

5

NHG

Kiên Giang

C.Thủ

Vàng

Vàng

Vàng

Trắng

Trắng

Trắng

TM 1

Cam

Cam

Cam

Xanh két

Xanh két

Xanh két

TM 2

Đen

Đen

Đen

Đen

Đen

Đen

6

Cà Mau

C.Thủ

Đỏ

Trắng

Trắng

Xanh Đen

Xanh Đen

Xanh Đen

TM 1

Xanh

Đen

Đen

Đen

Đen

Đen

TM 2

Xanh

Đen

Đen

Đen

Đen

Đen

7

Phađin Quảng Ngãi

C.Thủ

Xanh

Xanh

Xanh

Trắng

Trắng

Trắng

TM 1

Đen

Đen

Đen

Xanh

Đen

Xanh

TM 2

Đỏ

Đen

Đen

Xám

Đen

Xanh

8

Quân Khu 5

C.Thủ

Đỏ

Đỏ

Đỏ

Xanh

Xanh

Xanh

TM 1

Xanh

Xanh

Đen

Cam

Cam

Cam

TM 2

Xanh

Xanh

Đen

Cam

Cam

Cam

9

Lâm Đồng

C.Thủ

Xanh

Xanh

Xanh

Trắng

Trắng

Trắng

TM 1

Xám

Đen

Trắng

Đỏ

Đen

Trắng

TM 2

Xám

Đen

Trắng

Đỏ

Đen

Trắng

10

Đăk Lăk

C.Thủ

Vàng

Đen

Vàng

Trắng

Trắng

Trắng

TM 1

Xám

Đen

Trắng

Đỏ

Đen

Đỏ

TM 2

Xanh két

Đen

Trắng

Cam

Đen

Đỏ

11

DIC Bà Rịa – Vũng Tàu

C.Thủ

Vàng

Vàng

Vàng

Xanh

Xanh

Xanh

TM 1

Đen

Đen

Đen

Cam

Đen

Đen

TM 2

Đen

Đen

Đen

Cam

Cam

Cam

12

Bình Thuận

C.Thủ

Đỏ

Đỏ

Đỏ

Trắng

Trắng

Trắng

TM 1

Đen

Đen

Đen

Xanh

Xanh

Xanh

TM 2

Đen

Đen

Đen

Xanh

Xanh

Xanh

13

Hoà Phát V&V

C.Thủ

Trắng

Trắng

Trắng

Đỏ

Đỏ

Đỏ

TM 1

Cam

Cam

Đen

Xanh

Xanh

Đen

TM 2

Cam

Cam

Đen

Xanh

Xanh

Đen

14

Công An Nhân Dân

C.Thủ

Đỏ

Đỏ

Đỏ

Trắng

Trắng

Trắng

TM 1

Đen

Đen

Đen

Đỏ

Đen

Đen

TM 2

Đen

Đen

Đen

Đỏ

Đen

Đen

15

Megastar United

C.Thủ

Đỏ

Đỏ

Đỏ

Xanh

Xanh

Xanh

TM 1

Xanh

Đen

Đen

Nõn chuối

Đen

Đen

TM 2

Xanh

Đen

Đen

Nõn chuối

Đen

Đen

16

XM XT

Hà Tĩnh

C.Thủ

Cam

Cam

Cam

Trắng(đỏ)

Trắng(đỏ)

Trắng(đỏ)

TM 1

Đen

Đen

Đen

Đen

Đen

Đen

TM 2

Xanh

Xanh

Xanh

Xanh

Xanh

Xanh

17

T&T Baoer

C.Thủ

Trắng

Trắng

Trắng

Vàng

Đen

Vàng

TM 1

Ghi

Đen

Tím

Xanh

Đen

Xanh

TM 2

Ghi

Đen

Tím

Xanh

Đen

Xanh

KT.TỔNG THƯ KÝ

PHÓ TỔNG THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI


Dương Nghiệp Khôi (đã ký)

Nguồn: VFF

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA