Thông báo số 11 về công tác tổ chức các trận đấu tại lượt trận XII

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban tổ chức (BTC) giải thông báo công tác tổ chức các trận đấu tại lượt trận XII ngày 19/11/2021, cụ thể như sau:

1. Tạm hoãn tổ chức một số trận đấu như sau:

  • CLB futsal Quảng Nam gặp CLB futsal Hưng Gia Khang Đắk Lắk
  • CLB futsal Sahako gặp CLB futsal Cao Bằng

Thời gian tổ chức các trận đấu tạm hoãn sẽ được thông báo sau.

2. Các trận đấu khác được tổ chức theo lịch đã ban hành.

BTC giải thông báo tới các bộ phận được biết và phối hợp thực hiện./.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA