Thông báo số 1 giải Futsal toàn quốc 2009

1. Theo đề nghị của Sở Văn Hóa – Thể Thao và Du Lịch Tỉnh Gia Lai, Ban tổ chức giải chấp thuận cho Đội Khánh Tân Gia Lai đổi tên là Tân Phong Gia Lai kể từ lượt trận thứ nhất, ngày 20/2/2009.

 

2. Đội Ôtô Phạm Gia tên đầy đủ là: Ôtô Phạm Gia Quận 6.

 

KT. Trưởng BTC giải

Phó trưởng BTC giải

 

Nguyễn Hữu Bàng

(đã ký)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA