Quyết định về việc kỷ luật đối với ông Trang Thiện Trân (Đội Futsal HPN.ĐHGĐ)

Ngày 20/9/2018, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành Quyết định số 442/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật đối với ông Trang Thiện Trân, Trợ lý HLV đội Futsal Hải Phương Nam Đại học Gia Định. Nội dung như sau:

– Phạt 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ 02 trận kế tiếp đối với ông Trang Thiện Trân, trợ lý HLV đội Futsal Hải Phương Nam Đại học Gia Định do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu giữa hai đội Futsal Hải Phương Nam Đại học Gia Định và Cao Bằng ngày 18/9/2018 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, TP.Hồ Chí Minh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.