Quy định hướng dẫn áp dụng tạm thời xử lý thẻ phạt cho quan chức CLB

Ngày 1/7/2020, Chủ tịch LĐBĐVN đã ký Quyết định số 216/QĐ-LĐBĐVN về việc ban hành quy định hướng dẫn áp dụng tạm thời xử lý thẻ phạt cho lãnh đạo, huấn luyện viên và cán bộ của câu lạc bộ (sau đây gọi chung là quan chức CLB) tham dự các giải bóng đá quốc gia. Nội dung như sau:

02/07/2020 10:01:46

Điều 1. Ban hành quy định hướng dẫn áp dụng tạm thời xử lý thẻ phạt cho lãnh đạo, huấn luyện viên và cán bộ của câu lạc bộ (sau đây gọi chung là quan chức CLB) tham dự các giải bóng đá quốc gia như sau:

  1. Thống nhất xử lý những vi phạm của quan chức CLB trong khu vực kỹ thuật bằng thẻ phạt theo Luật thi đấu Bóng đá sửa đổi, bổ sung 2019/2020.
  2. Quan chức bị xử phạt 01 phạt thẻ vàng trong một trận đấu thì thẻ vàng chỉ được áp dụng trong trận đấu đó.
  3. Quan chức CLB bị xử phạt 02 thẻ vàng hoặc thẻ đỏ trực tiếp trong 01 trận đấu thì bị đình chỉ làm nhiệm vụ ở trận đấu tiếp theo của giải đấu đó.
  4. Quan chức CLB bị xử phạt thẻ đỏ trực tiếp ở trận đấu cuối cùng của giải đấu sẽ bị đình chỉ làm nhiệm vụ 01 trận đấu tiếp theo tại giải bóng đá kế tiếp.
  5. Tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm, quan chức CLB có thể bị xử lý kỷ luật theo Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN.
  6. Thẻ vàng, thẻ đỏ cho quan chức CLB trong một giải đấu sẽ không áp dụng để tính điểm, xếp hạng CLB khi giải đấu đó kết thúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.       

Điều 3. Tổng Thư ký, Trưởng các bộ phận trực thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các câu lạc bộ, đội bóng tham gia các giải bóng đá quốc gia, các tổ chức, tập thể và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

>> Quyết định số 219/QĐ-LĐBĐVN

CHỦ TỊCH

Lê Khánh Hải