Quyết định thành lập BTC giải bóng đá U21 Quốc gia Cúp Báo Thanh Niên lần XV – 2011

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức giải bóng đá U21 Quốc gia – Cúp Báo Thanh Niên lần XV – 2011 được tổ chức từ ngày 8-18/9/2011 tại SVĐ Bình Dương – Thị xã Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương, gồm các thành viên có tên sau đây:

1.Ông Nguyễn Công Khế – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên – Trưởng ban

2.Ông Đặng Thanh Tịnh – Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên – Phó Trưởng ban

3.Ông Dương Nghiệp Khôi – Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam – Phó Trưởng ban

4.Ông Nguyễn Phú Yên – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Dương – Phó Trưởng ban

5.Ông Đoàn Văn Út – TGĐ Công ty Cổ phần Bóng đá Bình Dương  – Uỷ viên

6.Ông Nguyễn Văn Mùi – Chủ tịch HĐTT Quốc gia – Uỷ viên

7.Ông Hồ Văn Đắc – Phó TGĐ CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên – Uỷ viên

8.Ông Nguyễn Minh Ngọc – Trưởng Phòng TCTĐ – LĐBĐVN – Uỷ viên

9.Ông Trần Quang Tuyến – Trưởng Ban Thể thao – Báo Thanh Niên – Uỷ viên

* Cán bộ – nhân viên các tiểu ban phục vụ ban tổ chức giải (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Ban Tổ chức giải chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành giải bóng đá U21 Quốc gia – Cúp Báo Thanh Niên lần XV – 2011 theo Luật thi đấu, Điều lệ giải và Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Tổng thư ký, Chánh Văn Phòng, Trưởng phòng Tổ chức thi đấu và các thành viên có tên tại Điều 1, các thành viên tham gia giải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch

Nguyễn Trọng Hỷ

(đã ký)