Quyết định thành lập BCĐ giải bóng đá U21 Quốc gia Cúp Báo Thanh Niên lần XV – 2011

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo giải bóng đá U21 Quốc gia – Cúp Báo Thanh Niên lần XV – 2011 được tổ chức từ ngày 8-18/9/2011 tại SVĐ Bình Dưng – Thị xã Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dưng, gồm các thành viên có tên sau đây:

1.Ông Nguyễn Trọng Hỷ – Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam – Trưởng ban

2.Ông Huỳnh Văn Nhị – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương – Phó Trưởng ban

3.Ông Nguyễn Quang Thông – Tổng Biên tập Báo Thanh Niên – Phó Trưởng ban

4.Ông Đỗ Khắc Điệp – Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh B.Dương – Uỷ viên

5.Ông Trần Quốc Tuấn – Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam – Uỷ viên

Điều 2. Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo giải bóng đá U21 Quốc gia – Cúp Báo Thanh Niên lần XV – 2011 theo Luật thi đấu, Điều lệ giải và Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Tổng thư ký, Chánh Văn Phòng, Trưởng phòng Tổ chức thi đấu và các thành viên có tên tại Điều 1, các thành viên tham gia giải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch

Nguyễn Trọng Hỷ

(đã ký)

>>>>Quyết định thành lập BTC giải bóng đá U21 Quốc gia Cúp Báo Thanh Niên lần XV – 2011