Quyết định thành lập Ban tổ chức Giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia năm 2007

Căn cứ vào điều lệ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Căn cứ vào quy chế làm việc của BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ ra quyết định thành lập Ban tổ chức Giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc…

Căn cứ vào điều lệ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Căn cứ vào quy chế làm việc của BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Theo đề nghị của ông Tổng thư ký, ông Chánh văn phòng và ông Trưởng phòng tổ chức thi đấu Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ ra quyết định thành lập Ban tổ chức Giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia năm 2007 với ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Bàng – Phó Tổng thư ký – Trưởng Ban

2. Ông Phạm Quang – Trưởng phòng Các ĐTQG và Đào tạo trẻ – Phó Trưởng Ban

3. Ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó Trưởng phòng Tổ chức thi đấu – Ủy viên

4. Ông Phạm Trung – Phòng điều hành trọng tài – Ủy viên

5. Đại diện nhà tài trợ  – Ủy viên

Ban tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức điều hành Giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia năm 2007 theo Điều lệ giải và Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp

>>Quyết định thành lập Ban tổ chức giải bóng đá lứa tuổi U19 Quốc gia năm 2007<<

>>Điều lệ giải bóng đá lứa tuổi U19 Quốc gia năm 2007<<

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA