Quyết định kỷ luật ông Trang Thiện Trân (Trợ lý HLV đội futsal HPN ĐHGĐ)

Ngày 25/5, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành quyết định số 204/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật ông Trang Thiện Trân – Trợ lý HLV đội Futsal Hải Phương Nam Đại học Gia Định. Nội dung như sau:

Quyết định số 204/QĐ-LĐBĐVN:

Phạt 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ 02 trận kế tiếp đối với ông Trang Thiện Trân, Trợ lý HLV đội Futsal Hải Phương Nam Đại học Gia Định do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu giữa hai đội Futsal Cao Bằng và Hải Phương Nam Đại học Gia Định ngày 23/5/2018 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.