Quyết định kỷ luật ông Phan Văn Hòa – Trợ lý huấn luyện viên câu lạc bộ bóng đá Huế

Ngày 28/8/2019, Ban Kỷ luật LĐBĐVN đã có quyết định số 446/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật ông Phan Văn Hòa – Trợ lý huấn luyện viên câu lạc bộ bóng đá Huế. Nội dung như sau:

Phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ 02 trận kế tiếp đối với ông Phan Văn Hòa – Trợ lý huấn luyện viên câu lạc bộ Bóng đá huế do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Huế và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, ngày 24/8/2019 trên SVĐ Tự Do, tỉnh Thừa Thiên Huế.