Quyết định kỷ luật đối với những vi phạm của đội Gia Định tại giải hạng Nhì quốc gia- On Sports 2020

Ngày 16/11/2020, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm của đội Gia Định tại giải bóng đá hạng Nhì quốc gia – On Sports 2020. Nội dung như sau:

Quyết định số 407/QĐ-LĐBĐVN:

– Phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ 04 trận kế tiếp tại các giải bóng đá quốc gia do LĐBĐ Việt Nam quản lý, tổ chức đối với Hồ Phú Thọ, Phó đoàn đội Gia Định do có các hành vi: Thiếu văn hóa và đe dọa trọng tài tại trận đấu giữa hai đội Gia Định và Phù Đổng ngày 13/11/2020 trên sân vận động 19/8 Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tại giải bóng đá hạng Nhì quốc gia – On Sports 2020.

– Ông Hồ Phú Thọ có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐ Việt Nam theo quy định tại Quy định về kỷ luật của LĐBĐ Việt Nam.

Quyết định số 408/QĐ-LĐBĐVN:

– Phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ 03 trận kế tiếp tại các giải bóng đá quốc gia do LĐBĐ Việt Nam quản lý, tổ chức đối với ông Huỳnh Hoàng Trường, Chủ tịch đội Gia Định do có hành vi thiếu văn hóa với trọng tài tại trận đấu giữa hai đội Gia Định và Phù Đổng ngày 13/11/2020 trên sân vận động 19/8 Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tại giải bóng đá hạng Nhì quốc gia – On Sports 2020.

Quyết định số 409/QĐ-LĐBĐVN:

– Phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ 03 trận kế tiếp tại các giải bóng đá quốc gia do LĐBĐ Việt Nam quản lý, tổ chức đối với ông Trần Tiến Đại, Trưởng đoàn đội Gia Định do có hành vi thiếu văn hóa với trọng tài trong trận đấu giữa hai đội Gia Định và Phù Đổng ngày 13/11/2020 trên sân vận động 19/8 Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tại giải bóng đá hạng Nhì quốc gia – On Sports 2020.

Các Quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký./.