Quyết định kỷ luật CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng

Ngày 15/4/2023, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành quyết định về việc kỷ luật CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng. Nội dung như sau:

Quyết định số 177/QĐ-LĐBĐVN:

– Phạt CLB Hà Nội 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng khán giả có các hành vi vi phạm: Đốt pháo sáng trong sân vận động, nhiều lần đồng thanh có lời lẽ thô tục lăng mạ xúc phạm trọng tài và CLB Hà Nội trong trận đấu giữa hai CLB Hà Nội và Hải Phòng ngày 13/4/2023 tại giải bóng đá Vô địch quốc gia Night Wolf 2023.

– CLB Hà Nội có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN (sửa đổi, bổ sung năm 2023).

Quyết định số 178/QĐ-LĐBĐVN:

– Phạt CLB Hải Phòng 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng khán giả có các hành vi vi phạm: Đốt pháo sáng trong sân vận động, nhiều lần đồng thanh có lời lẽ thô tục lăng mạ xúc phạm trọng tài và CLB Hà Nội trong trận đấu giữa hai CLB Hà Nội và Hải Phòng ngày 13/4/2023 tại giải bóng đá Vô địch quốc gia Night Wolf 2023.

– CLB Hải Phòng có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN (sửa đổi, bổ sung năm 2023).

Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký./.