Quyết định kỷ luật cầu thủ Nguyễn Thanh Phú (đội Bà Rịa Vũng Tàu)

Chiều nay (31/7), Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành Quyết định số 360/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật đối với cầu thủ Nguyễn Thanh Phú của đội Bà Rịa Vũng Tàu. Nội dung như sau:

Quyết định số 360/QĐ-LĐBĐVN:

– Phạt 17.500.000đ (Mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng) và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN quản lý, tổ chức 18 tháng đối với cầu thủ Nguyễn Thanh Phú (số 26) của đội Bà Rịa Vũng Tàu do có hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng với trợ lý trọng tài Huỳnh Quốc Long trong trận đấu giữa hai đội Phố Hiến và Bà Rịa Vũng Tàu ngày 18/7/2018 tại SVĐ Phú Yên, tỉnh Phú Yên.

– Cầu thủ Nguyễn Thanh Phú có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.