Quyết định đình chỉ thi hành kỷ luật đối với ông Phan Lưu Thế Sơn

Ban Kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành quyết định số 405/QĐ-LĐBĐVN về việc đình chỉ thi hành phần còn lại biện pháp kỷ luật đối với ông Phan Lưu Thế Sơn, cụ thể:

Điều chỉnh thi hành phần còn lại biện pháp kỷ luật đối với ông Phan Lưu Thế Sơn, nguyên cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai tại Quyết định kỷ luật số 150/QĐ-LĐBĐVN ngày 15/4/2015 của Ban Kỷ luât LĐBĐVN.

Ông Phan Lưu Thế Sơn được tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN quản lý, tổ chức kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Ông Phan Lưu Thế Sơn phải chịu thời gian thử thách là 06 tháng theo Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN (Sửa đổi, bổ sung năm 2023).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.