Ông Nguyễn Xuân Gụ nộp đơn từ chức Phó chủ tịch LĐBĐVN

Ngày 29/5/2018, ông Nguyễn Xuân Gụ đã có đơn từ chức Phó chủ tịch LĐBĐVN khóa VII gửi  Ban chấp hành, Thường trực BCH và Chủ tịch LĐBĐVN.

31/05/2018 14:46:22

Trong đơn, ông Nguyễn Xuân Gụ trình bày lý do dẫn đến quyết định nêu trên xuất phát từ sự việc xảy ra trong một khách sạn tại TP.HCM đêm ngày 24/5/2018 vừa qua mà ông có liên đới  đã ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của LĐBĐVN. Ông Nguyễn Xuân Gụ cũng cho biết sẽ không tham gia ứng cử các chức danh của LĐBĐVN khóa VIII.

Căn cứ đơn từ chức của ông Nguyễn Xuân Gụ, LĐBĐVN sẽ có báo cáo gửi Ban chấp hành xem xét và đưa ra quyết định theo quy định của Điều lệ LĐBĐVN.