Nội dung sửa đổi, bổ sung Luật thi đấu 2020/2021

LĐBĐVN chính thức ban hành sửa đổi, bổ sung Luật thi đấu 2020/2021, bao gồm các nội dung Luật 1, Luật 2, Luật 4, Luật 10, Luật 11, Luật 12, Luật 14 và các trình tự VAR theo quy định của LĐBĐ Thế giới (FIFA).

  20/05/2020 11:26:22

Tất cả các thay đổi là bắt buộc đối với các giải đấu và trận đấu tính từ ngày 01/6/2020 kể cả đối với những giải đấu diễn ra trước thời điểm này cũng có thể áp dụng luôn hoặc trì hoãn việc áp dụng cho tới thời điểm bắt đầu mùa giải tiếp theo là chậm nhất.

>> Nội dung sửa đổi, bổ sung Luật thi đấu 2020/2021