Lịch truyền hình trực tiếp lượt đi Eximbank V-League 2011

Ngày

Giờ

Sân

MT

CLB

CLB

Phát sóng

Thứ Bảy

22/1

16h30

Hàng Đẫy

1

Hà Nội T&T

Hòa Phát HN

VTV3

16h00

Thanh Hóa

2

Thanh Hóa

Hà Nội ACB

Thanh Hóa

17h00

Bình Dương

3

B.Bình Dương

XM The Vissai NB

Bình Dương

17h00

Thống Nhất

4

Navibank SG

TĐCS Đồng Tháp

HCM

16h00

Chi Lăng

5

SHB Đà Nẵng

HAGL

VCTV

17h00

Long An

6

ĐTLA

SLNA

Long An

16h00

Lạch Tray

7

Vicem Hải Phòng

K.Khánh Hòa

VCTV

T3, 25/1

16h00

Hàng Đẫy

8

Hòa Phát HN

Thanh Hóa

VCTV

Thứ Tư

26/1

17h00

Hàng Đẫy

9

Hà Nội ACB

Hà Nội T&T

VCTV

17h00

Ninh Bình

10

XM The Vissai NB

Navibank SG

Ninh Bình

16h00

Long Xuyên

11

TĐCS Đồng Tháp

SHB Đà Nẵng

Đồng Tháp

16h00

Pleiku

12

HAGL

B.Bình Dương

VTV3

17h00

Vinh

13

SLNA

Vicem Hải Phòng

VCTV

16h00

Nha Trang

14

K.Khánh Hòa

ĐTLA

Khánh Hòa

T6, 18/2

16h30

Hàng Đẫy

15

Hà Nội T&T

SHB Đà Nẵng

VCTV

Thứ Bảy

19/2

17h00

Hàng Đẫy

16

Hà Nội ACB

HAGL

Hà Nội

17h00

Bình Dương

17

B.Bình Dương

K.Khánh Hòa

VCTV

16h00

Ninh Bình

18

XM The Vissai NB

ĐTLA

VTV3

17h00

Thống Nhất

19

Navibank SG

Thanh Hóa

VTC

17h00

Vinh

20

SLNA

Hòa Phát HN

Nghệ An

16h00

Lạch Tray

21

Vicem Hải Phòng

TĐCS Đồng Tháp

VCTV

Thứ Sáu

25/2

16h00

Thanh Hóa

22

Thanh Hóa

Hà Nội T&T

VCTV

16h00

Nha Trang

23

K.Khánh Hòa

SLNA

VCTV

Chủ Nhật

27/2

16h00

Hàng Đẫy

24

Hòa Phát HN

Hà Nội ACB

VTV3

17h00

Thống Nhất

25

Navibank SG

B.Bình Dương

VCTV

16h00

Chi Lăng

26

SHB Đà Nẵng

XM The Vissai NB

Đà Nẵng

16h00

Pleiku

27

HAGL

TĐCS Đồng Tháp

VTC7

16h00

Long An

28

ĐTLA

Vicem Hải Phòng

VTV3

Chủ Nhật

6/3

16h00

Hàng Đẫy

29

Hòa Phát HN

Navibank SG

VCTV

16h00

Thanh Hóa

30

Thanh Hóa

Vicem Hải Phòng

Thanh Hóa

16h00

Long Xuyên

31

TĐCS Đồng Tháp

SLNA

VTC3

16h00

Chi Lăng

32

SHB Đà Nẵng

Hà Nội ACB

VTV3

16h00

Nha Trang

33

K.Khánh Hòa

XM The Vissai NB

VTC7

17h00

Long An

34

ĐTLA

B.Bình Dương

VCTV

T3, 8/3

16h00

Pleiku

35

HAGL

Hà Nội T&T

VTV3

T6, 11/3

17h00

Vinh

36

SLNA

SHB Đà Nẵng

VCTV

T7, 12/3

16h00

Hàng Đẫy

37

Hà Nội T&T

ĐTLA

VTV3

Chủ Nhật

13/3

 

17h00

Hàng Đẫy

38

Hà Nội ACB

TĐCS Đồng Tháp

VCTV

17h00

Thống Nhất

39

Navibank SG

K.Khánh Hòa

VTC7

17h00

Bình Dương

40

B.Bình Dương

Thanh Hóa

VCTV

17h00

Ninh Bình

41

XM The Vissai NB

Hòa Phát HN

VTC3

16h00

Lạch Tray

42

Vicem Hải Phòng

HAGL

VTV3

T7, 19/3

17h00

Hàng Đẫy

43

Hà Nội ACB

B.Bình Dương

VCTV

Chủ Nhật

20/3

16h00

Long Xuyên

44

TĐCS Đồng Tháp

Hòa Phát HN

 

16h00

Chi Lăng

45

SHB Đà Nẵng

K.Khánh Hòa

VTC7

16h00

Pleiku

46

HAGL

ĐTLA

VTV3

17h00

Vinh

47

SLNA

Thanh Hóa

VCTV

16h00

Lạch Tray

48

Vicem Hải Phòng

Navibank SG

VTC3

16h30

Hàng Đẫy

49

Hà Nội T&T

XM The Vissai NB

Hà Nội

Thứ Bảy

26/3

16h00

Bình Dương

50

B.Bình Dương

SLNA

VTV3

16h00

Long Xuyên

51

TĐCS Đồng Tháp

Hà Nội T&T

VCTV

Chủ Nhật

27/3

16h00

Hàng Đẫy

52

Hòa Phát HN

HAGL

VCTV

16h00

Thanh Hóa

53

Thanh Hóa

SHB Đà Nẵng

VTC3

16h00

Ninh Bình

54

XM The Vissai NB

Vicem Hải Phòng

VTV3

17h00

Long An

55

ĐTLA

Navibank SG

VCTV

16h00

Nha Trang

56

K.Khánh Hòa

Hà Nội ACB

VTC7

Thứ Năm

31/3

16h00

Bình Dương

57

B.Bình Dương

Hà Nội T&T

VTV3

17h00

Thống Nhất

58

Navibank SG

SLNA

VCTV

Chủ Nhật

3/4

16h00

Hàng Đẫy

59

Hòa Phát HN

Vicem Hải Phòng

VCTV

16h00

Thanh Hóa

60

Thanh Hóa

TĐCS Đồng Tháp

VTC7

17h00

Ninh Bình

61

XM The Vissai NB

Hà Nội ACB

VTC3

16h00

Long An

62

ĐTLA

SHB Đà Nẵng

VTV3

16h00

Nha Trang

63

K.Khánh Hòa

HAGL

VCTV

Thứ ba

 5/4 (*)

16h30

Hàng Đẫy

64

Hà Nội T&T

SLNA

VCTV

Thứ Bảy

 9/4

16h00

Hàng Đẫy

65

Hà Nội T&T

Navibank SG

VTV3

17h00

Vinh

66

SLNA

XM The Vissai NB

VCTV

Chủ Nhật

10/4

17h00

Hàng Đẫy

67

Hà Nội ACB

ĐTLA

VCTV

16h00

Long Xuyên

68

TĐCS Đồng Tháp

K.Khánh Hòa

VTC3

16h00

Chi Lăng

69

SHB Đà Nẵng

Hòa Phát HN

VCTV

16h00

Pleiku

70

HAGL

Thanh Hóa

VTC7

16h00

Lạch Tray

71

Vicem Hải Phòng

B.Bình Dương

VTV3

T7, 16/4

16h00

Lạch Tray

72

Vicem Hải Phòng

Hà Nội T&T

VTV3

Chủ Nhật

17/4

16h00

Hàng Đẫy

73

Hòa Phát HN

ĐTLA

VCTV

16h00

Thanh Hóa

74

Thanh Hóa

K.Khánh Hòa

T. Hóa  

16h00

Long Xuyên

75

TĐCS Đồng Tháp

XM The Vissai NB

VTC7

16h00

Chi Lăng

76

SHB Đà Nẵng

B.Bình Dương

VTV3

16h00

Pleiku

77

HAGL

Navibank SG

VCTV

17h00

Vinh

78

SLNA

Hà Nội ACB

VTC3

Chủ Nhật

24/4

17h00

Hàng Đẫy

79

Hà Nội ACB

Vicem Hải Phòng

VCTV

17h00

Bình Dương

80

B.Bình Dương

TĐCS Đồng Tháp

VCTV

16h00

Ninh Bình

81

XM The Vissai NB

HAGL

VTV3

17h00

Thống Nhất

82

Navibank SG

SHB Đà Nẵng

HCM

17h00

Long An

83

ĐTLA

Thanh Hóa

VTC7

16h00

Nha Trang

84

K.Khánh Hòa

Hòa Phát HN

VTC3

T6, 29/4

16h00

Nha Trang

85

K.Khánh Hòa

Hà Nội T&T

VCTV

T7, 30/4

16h00

Pleiku

86

HAGL

SLNA

VTV3

Chủ Nhật

1/5

 

16h00

Hàng Đẫy

87

Hòa Phát HN

B.Bình Dương

VTV3

16h00

Thanh Hóa

88

Thanh Hóa

XM The Vissai NB

VTC3

17h00

Thống Nhất

89

Navibank SG

Hà Nội ACB

VTC7

16h00

Chi Lăng

90

SHB Đà Nẵng

Vicem Hải Phòng

VCTV

17h00

Long An

91

ĐTLA

TĐCS Đồng Tháp

VCTV

(*) Trận đấu Hà Nội T&T – SLNA ngày 5/4/2011 (đá bù vòng 12, ngày 24/4/2011 theo lịch thi đấu ban hành ngày 18/10/2010)