LỊCH THI ĐẤU VCK FIFA WORLD CUP NỮ 2023 – BẢNG E

22/07/2023
13h00 (GMT+13)

SVĐ Eden Park, Auckland, New Zealand

Mỹ

-
VS

Việt Nam

-
23/07/2023
19h30(GMT+13)

SVĐ Dunedin, Dunedin, New Zealand

Hà Lan

-
VS

-
27/07/2023
13h00(GMT+13)

SVĐ Wellington Regional, Wellington, New Zealand

Mỹ

-
VS

Hà Lan

-
27/07/2023
19h30 (GMT+13)

SVĐ Waikato, Hamilton, New Zealand

-
VS

Việt Nam

-
01/08/2023
19h00 (GMT+13)

SVĐ Eden Park, Auckland, New Zealand

-
VS

Mỹ

-
01/08/2023
19h00 (GMT+13)

SVĐ Dunedin, Dunedin, New Zealand

Việt Nam

-
VS

Hà Lan

-