Lịch thi đấu lượt về giải bóng đá Nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2020

Thứ Sáu - 20/11/2020
16h00
SVĐ Thống Nhất

Hà Nội I Watabe

3
VS

Hà Nội II Watabe

0
18h30
SVĐ Thống Nhất

Phong Phú Hà Nam

0
VS

Thái Nguyên T&T

0
VFF Channel (Youtube)
Thứ Bảy - 21/11/2020
16h00
SVĐ Thống Nhất

Sơn La

1
VS

Than KSVN

3
18h30
SVĐ Thống Nhất

TP Hồ Chí Minh II

0
VS

TP Hồ Chí Minh I

4
Thứ Hai - 23/11/2020
16h00
SVĐ Thống Nhất

Thái Nguyên T&T

0
VS

Hà Nội I Watabe

5
VFF Channel (Youtube)
18h30
SVĐ Thống Nhất

Hà Nội II Watabe

0
VS

Phong Phú Hà Nam

2
Thứ Ba - 24/11/2020
16h00
SVĐ Thống Nhất

TP Hồ Chí Minh I

4
VS

Sơn La

0
VFF Channel (Youtube)
18h30
SVĐ Thống Nhất

Than KSVN

2
VS

TP Hồ Chí Minh II

0
Thứ Sáu - 27/11/2020
16h00
SVĐ Thống Nhất

Hà Nội II Watabe

2
VS

Thái Nguyên T&T

2
18h30
SVĐ Thống Nhất

Hà Nội I Watabe

1
VS

Phong Phú Hà Nam

0
VFF Channel (Youtube)
Thứ Bảy - 28/11/2020
16h00
SVĐ Thống Nhất

Sơn La

1
VS

TP Hồ Chí Minh II

0
18h30
SVĐ Thống Nhất

Than KSVN

0
VS

TP Hồ Chí Minh I

1
VFF Channel (Youtube)
Thứ Ba - 1/12/2020
16h00
SVĐ Thống Nhất

TP Hồ Chí Minh II

0
VS

Hà Nội I Watabe

4
18h30
SVĐ Thống Nhất

TP Hồ Chí Minh I

1
VS

Hà Nội II Watabe

0
Thứ Tư - 2/12/2020
16h00
SVĐ Thống Nhất

Thái Nguyên T&T

0
VS

Than KSVN

2
VFF Channel (Youtube)
18h30
SVĐ Thống Nhất

Phong Phú Hà Nam

6
VS

Sơn La

3
Thứ Bảy - 5/12/2020
16h00
SVĐ Bình Dương

Hà Nội II Watabe

1
VS

TP Hồ Chí Minh II

0
18h20
SVĐ Bình Dương

Hà Nội I Watabe

1
VS

TP Hồ Chí Minh I

2
VTV6, VFF Channel (Youtube)
Chủ Nhật - 6/12/2020
15h50
SVĐ Bình Dương

Phong Phú Hà Nam

0
VS

Than KSVN

2
VTV6, VFF Channel (Youtube)
18h30
SVĐ Bình Dương

Sơn La

2
VS

Thái Nguyên T&T

4
Thứ Tư - 9/12/2020
16h00
SVĐ Bình Dương

Than KSVN

3
VS

Hà Nội II Watabe

0
18h30
SVĐ Bình Dương

Sơn La

1
VS

Hà Nội I Watabe

5
Thứ Năm - 10/12/2020
16h00
SVĐ Bình Dương

TP Hồ Chí Minh II

1
VS

Phong Phú Hà Nam

1
18h30
SVĐ Bình Dương

Thái Nguyên T&T

1
VS

TP Hồ Chí Minh I

6
Thứ Bảy - 12/12/2020
16h00
SVĐ Bình Dương

Hà Nội II Watabe

0
VS

Sơn La

1
18h20
SVĐ Bình Dương

Than KSVN

2
VS

Hà Nội I Watabe

1
VTV6, VFF Channel (Youtube)
Chủ Nhật - 13/12/2020
16h00
SVĐ Bình Dương

Thái Nguyên T&T

1
VS

TP Hồ Chí Minh II

0
18h20
SVĐ Bình Dương

TP Hồ Chí Minh I

3
VS

Phong Phú Hà Nam

0
VTV6, VFF Channel (Youtube)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA