LỊCH THI ĐẤU LƯỢT VỀ GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA 2024

09/5
16h00
Hoà Xuân

Trẻ SHB Đà Nẵng

1
VS

Kon Tum

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
BMT

Tây Nguyên Gia Lai

0
VS

Đắk Lắk

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
17h00
PVF

PVF

2
VS

Trẻ Hà Nội

2
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
14/5
16h00
Kon Tum

Kon Tum

3
VS

Tây Nguyên Gia Lai

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
BMT

Đắk Lắk

1
VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
TP. Từ Sơn

Bắc Ninh

3
VS

PVF

2
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
19/5
15h00
TT HĐ TTN Gia Lai

Tây Nguyên Gia Lai

1
VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

2
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
BMT

Đắk Lắk

0
VS

Kon Tum

5
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Thanh Trì

Trẻ Hà Nội

0
VS

Bắc Ninh

2
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
26/5
16h00
TP. Từ Sơn

Bắc Ninh

0
VS

Kon Tum

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
17h00
PVF

PVF

2
VS

Tây Nguyên Gia Lai

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Thanh Trì

Trẻ Hà Nội

1
VS

Đắk Lắk

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
31/5
17h00
PVF

PVF

2
VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

2
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Thanh Trì

Trẻ Hà Nội

0
VS

Kon Tum

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
TP. Từ Sơn

Bắc Ninh

3
VS

Đắk Lắk

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
05/6
16h00
TP. Từ Sơn

Bắc Ninh

3
VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
17h00
PVF

PVF

0
VS

Đắk Lắk

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Thanh Trì

Trẻ Hà Nội

3
VS

Tây Nguyên Gia Lai

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
10/6
15h00
Thanh Trì

Trẻ Hà Nội

2
VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

3
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
PVF

PVF

1
VS

Kon Tum

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
TP. Từ Sơn

Bắc Ninh

4
VS

Tây Nguyên Gia Lai

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
09/5
16h00
Quận 8

ĐH Văn Hiến

0
VS

Định Hướng Phú Nhuận

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
18h00
Thống Nhất

Trẻ TP.HCM

3
VS

Lâm Đồng

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
Vĩnh Long

Vĩnh Long

0
VS

An Giang

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
14/5
16h00
Quận 8

ĐH Văn Hiến

1
VS

Trẻ TP.HCM

2
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Đà Lạt

Lâm Đồng

2
VS

Định Hướng Phú Nhuận

3
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
Tiền Giang

Tiền Giang

0
VS

Vĩnh Long

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
19/5
15h00
Thống Nhất

Định Hướng Phú Nhuận

2
VS

Trẻ TP.HCM

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Đà Lạt

Lâm Đồng

0
VS

ĐH Văn Hiến

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
An Giang

An Giang

0
VS

Tiền Giang

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
25/5
16h00
Quận 8

ĐH Văn Hiến

1
VS

Tiền Giang

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
Vĩnh Long

Vĩnh Long

1
VS

Trẻ TP.HCM

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
An Giang

An Giang

0
VS

Lâm Đồng

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
30/5
15h30
Vĩnh Long

Vĩnh Long

3
VS

Định Hướng Phú Nhuận

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
Quận 8

ĐH Văn Hiến

3
VS

An Giang

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
Tiền Giang

Tiền Giang

1
VS

Lâm Đồng

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
05/6
16h00
Tiền Giang

Tiền Giang

2
VS

Định Hướng Phú Nhuận

2
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Đà Lạt

Lâm Đồng

3
VS

Vĩnh Long

3
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
An Giang

An Giang

0
VS

Trẻ TP.HCM

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
10/6
15h30
An Giang

An Giang

1
VS

Định Hướng Phú Nhuận

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
Vĩnh Long

Vĩnh Long

0
VS

ĐH Văn Hiến

2
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
Thống Nhất

Trẻ TP.HCM

3
VS

Tiền Giang

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA