LỊCH THI ĐẤU LƯỢT ĐI GIẢI FUTSAL HDBANK VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2024

22/2
15h00
Tân Bình

Luxury Hạ Long

1
VS

Sài Gòn Titans TP.HCM

10
VFF Channel | Fanpage VFF
17h00
CĐ SP TW

Sanvinest Khánh Hòa

0
VS

Thái Sơn Bắc

2
VFF Channel | Fanpage VFF
23/2
14h00
CLB FS Q8

Tân Hiệp Hưng TP.HCM

1
VS

Hà Nội

1
VFF Channel | Fanpage VFF
17h00
CLB FS Q8

Sahako

0
VS

Thái Sơn Nam TP.HCM

5
VFF Channel | Fanpage VFF
29/2
15h00
Tân Bình

Luxury Hạ Long

1
VS

Hà Nội

7
VFF Channel | Fanpage VFF
17h00
CĐ SP TW

Sanvinest Khánh Hòa

1
VS

Sahako

1
VFF Channel | Fanpage VFF
01/3
14h00
CLB FS Q8

Tân Hiệp Hưng TP.HCM

0
VS

Thái Sơn Bắc

1
VFF Channel | Fanpage VFF
17h00
CLB FS Q8

Thái Sơn Nam TP.HCM

1
VS

Sài Gòn Titans TP.HCM

0
VFF Channel | Fanpage VFF
06/3
15h00
Tân Bình

Luxury Hạ Long

0
VS

Sahako

10
VFF Channel | Fanpage VFF
17h00
CĐ SP TW

Sanvinest Khánh Hòa

2
VS

Hà Nội

1
VFF Channel | Fanpage VFF
07/3
14h00
CLB FS Q8

Tân Hiệp Hưng TP.HCM

0
VS

Sài Gòn Titans TP.HCM

0
VFF Channel | Fanpage VFF
17h00
CLB FS Q8

Thái Sơn Nam TP.HCM

3
VS

Thái Sơn Bắc

1
VFF Channel | Fanpage VFF
01/6
15h00
Tân Bình

Luxury Hạ Long

1
VS

Thái Sơn Nam TP.HCM

4
VFF Channel | Fanpage VFF
18h00
NTĐ Cầu Giấy

Thái Sơn Bắc

1
VS

Hà Nội

3
VFF Channel | Fanpage VFF
02/6
14h00
CLB FS Q8

Tân Hiệp Hưng TP.HCM

2
VS

Sanvinest Khánh Hòa

0
VFF Channel | Fanpage VFF
17h00
CLB FS Q8

Sahako

2
VS

Sài Gòn Titans TP.HCM

0
VFF Channel | Fanpage VFF
06/6
15h00
NTĐ Cầu Giấy

Hà Nội

2
VS

Thái Sơn Nam TP.HCM

6
VFF Channel | Fanpage VFF
18h00
NTĐ Cầu Giấy

Thái Sơn Bắc

4
VS

Luxury Hạ Long

1
VFF Channel | Fanpage VFF
07/6
14h00
CLB FS Q8

Sài Gòn Titans TP.HCM

1
VS

Sanvinest Khánh Hòa

1
VFF Channel | Fanpage VFF
17h00
CLB FS Q8

Sahako

3
VS

Tân Hiệp Hưng TP.HCM

3
VFF Channel | Fanpage VFF
11/6
15h00
NTĐ Cầu Giấy

Hà Nội

3
VS

Sài Gòn Titans TP.HCM

3
VFF Channel | Fanpage VFF
18h00
NTĐ Cầu Giấy

Thái Sơn Bắc

4
VS

Sahako

2
VFF Channel | Fanpage VFF
12/6
14h00
CLB FS Q8

Tân Hiệp Hưng TP.HCM

3
VS

Luxury Hạ Long

0
VFF Channel | Fanpage VFF
17h00
CLB FS Q8

Thái Sơn Nam TP.HCM

6
VS

Sanvinest Khánh Hòa

0
VFF Channel | Fanpage VFF
17/6
15h00
NTĐ Cầu Giấy

Hà Nội

1
VS

Sahako

3
VFF Channel | Fanpage VFF
18h00
NTĐ Cầu Giấy

Thái Sơn Bắc

1
VS

Sài Gòn Titans TP.HCM

0
VFF Channel | Fanpage VFF
18/6
15h00
Tân Bình

Luxury Hạ Long

1
VS

Sanvinest Khánh Hòa

3
VFF Channel | Fanpage VFF
17h00
CLB FS Q8

Thái Sơn Nam TP.HCM

4
VS

Tân Hiệp Hưng TP.HCM

3
VFF Channel | Fanpage VFF

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA