Lịch thi đấu lượt đi giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia 2024

Ngày 28-3
16h00
Kon Tum

Kon Tum

0
VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
BMT

Đắk Lắk

4
VS

Tây Nguyên Gia Lai

0
15h00
Thanh Trì

Trẻ Hà Nội

0
VS

PVF

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
02/4
15h00
TT HĐ TTN Gia Lai

Tây Nguyên Gia Lai

0
VS

Kon Tum

5
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
Hoà Xuân

Trẻ SHB Đà Nẵng

1
VS

Đắk Lắk

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
17h00
PVF

PVF

0
VS

Bắc Ninh

2
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
07/4
16h00
Hoà Xuân

Trẻ SHB Đà Nẵng

2
VS

Tây Nguyên Gia Lai

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
Kon Tum

Kon Tum

1
VS

Đắk Lắk

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
TP. Từ Sơn

Bắc Ninh

3
VS

Trẻ Hà Nội

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
14/4
16h00
Kon Tum

Kon Tum

1
VS

Bắc Ninh

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
TT HĐ TTN Gia Lai

Tây Nguyên Gia Lai

0
VS

PVF

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
BMT

Đắk Lắk

0
VS

Trẻ Hà Nội

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
19/4
16h00
Hoà Xuân

Trẻ SHB Đà Nẵng

1
VS

PVF

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
Kon Tum

Kon Tum

0
VS

Trẻ Hà Nội

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
BMT

Đắk Lắk

0
VS

Bắc Ninh

2
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
24/4
16h00
Hoà Xuân

Trẻ SHB Đà Nẵng

0
VS

Bắc Ninh

2
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
BMT

Đắk Lắk

2
VS

PVF

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
TT HĐ TTN Gia Lai

Tây Nguyên Gia Lai

0
VS

Trẻ Hà Nội

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
29/4
16h00
Hoà Xuân

Trẻ SHB Đà Nẵng

1
VS

Trẻ Hà Nội

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
Kon Tum

Kon Tum

1
VS

PVF

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
TT HĐ TTN Gia Lai

Tây Nguyên Gia Lai

0
VS

Bắc Ninh

4
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
28/3
15h00
Thống Nhất

Định Hướng Phú Nhuận

0
VS

ĐH Văn Hiến

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Đà Lạt

Lâm Đồng

2
VS

Trẻ TP.HCM

2
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
An Giang

An Giang

2
VS

Vĩnh Long

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
02/4
18h00
Thống Nhất

Trẻ TP.HCM

1
VS

ĐH Văn Hiến

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Thống Nhất

Định Hướng Phú Nhuận

2
VS

Lâm Đồng

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Vĩnh Long

Vĩnh Long

1
VS

Tiền Giang

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
07/4
18h00
Thống Nhất

Trẻ TP.HCM

0
VS

Định Hướng Phú Nhuận

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Quận 8

ĐH Văn Hiến

2
VS

Lâm Đồng

3
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
Tiền Giang

Tiền Giang

1
VS

An Giang

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
13/4
16h00
Tiền Giang

Tiền Giang

3
VS

ĐH Văn Hiến

2
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
18h00
Thống Nhất

Trẻ TP.HCM

0
VS

Vĩnh Long

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Đà Lạt

Lâm Đồng

3
VS

An Giang

2
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
18/4
15h00
Thống Nhất

Định Hướng Phú Nhuận

3
VS

Vĩnh Long

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
An Giang

An Giang

0
VS

ĐH Văn Hiến

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Đà Lạt

Lâm Đồng

3
VS

Tiền Giang

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
24/4
15h00
Thống Nhất

Định Hướng Phú Nhuận

3
VS

Tiền Giang

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
Vĩnh Long

Vĩnh Long

0
VS

Lâm Đồng

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
18h00
Thống Nhất

Trẻ TP.HCM

1
VS

An Giang

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
29/4
15h00
Thống Nhất

Định Hướng Phú Nhuận

3
VS

An Giang

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
Quận 8

ĐH Văn Hiến

1
VS

Vĩnh Long

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
Tiền Giang

Tiền Giang

1
VS

Trẻ TP.HCM

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA