LỊCH THI ĐẤU LƯỢT ĐI GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA – CÚP ASANZO 2021

04/5
15h00
Lâm Đồng

Lâm Đồng

4
VS

Kon Tum

1
16h00
Hòa Xuân

Trẻ SHB Đà Nẵng

VS

Trẻ Quảng Nam

Tạm hoãn thi đấu
15h30
Hòa Bình

Hòa Bình

0
VS

Hải Nam Vĩnh Yên VP

0
09/5
15h00
Núi Thành

Trẻ Quảng Nam

VS

Lâm Đồng

16h00
Kon Tum

Kon Tum

VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

15h00
Tam Đảo

Hải Nam Vĩnh Yên VP

VS

PVF

14/5
15h00
Núi Thành

Trẻ Quảng Nam

VS

Kon Tum

15h00
Lâm Đồng

Lâm Đồng

VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

16h00
PVF

PVF

VS

Hòa Bình

19/5
16h00
PVF

PVF

VS

Lâm Đồng

15h00
Tam Đảo

Hải Nam Vĩnh Yên VP

VS

Trẻ Quảng Nam

15h30
Hòa Bình

Hòa Bình

VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

24/5
15h00
Tam Đảo

Hải Nam Vĩnh Yên VP

VS

Kon Tum

15h30
Hòa Bình

Hòa Bình

VS

Lâm Đồng

16h00
PVF

PVF

VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

29/5
16h00
PVF

PVF

VS

Kon Tum

15h00
Tam Đảo

Hải Nam Vĩnh Yên VP

VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

15h30
Hòa Bình

Hòa Bình

VS

Trẻ Quảng Nam

03/6
15h30
Hòa Bình

Hòa Bình

VS

Kon Tum

15h00
Tam Đảo

Hải Nam Vĩnh Yên VP

VS

Lâm Đồng

16h00
PVF

PVF

VS

Trẻ Quảng Nam

04/5
15h00
Thống Nhất

Trẻ TP.HCM

1
VS

Bình Thuận

1
17h00
Đồng Nai

Đồng Nai

1
VS

Gia Định

1
15h30
Tiền Giang

Tiền Giang

1
VS

Vĩnh Long

0
09/5
15h00
Tân Hiệp

Gia Định

VS

Trẻ TP.HCM

15h00
Phan Thiết

Bình Thuận

VS

Đồng Nai

15h00
Vĩnh Long

Vĩnh Long

VS

Đồng Tháp

14/5
15h00
Tân Hiệp

Gia Định

VS

Bình Thuận

15h00
Thống Nhất

Trẻ TP.HCM

VS

Đồng Nai

15/5
15h30
Đồng Tháp

Đồng Tháp

VS

Tiền Giang

19/5
15h30
Đồng Tháp

Đồng Tháp

VS

Trẻ TP.HCM

15h00
Vĩnh Long

Vĩnh Long

VS

Gia Định

17h00
Đồng Nai

Đồng Nai

VS

Tiền Giang

24/5
15h00
Phan Thiết

Bình Thuận

VS

Vĩnh Long

15h30
Tiền Giang

Tiền Giang

VS

Trẻ TP.HCM

17h00
Đồng Nai

Đồng Nai

VS

Đồng Tháp

29/5
15h00
Phan Thiết

Bình Thuận

VS

Đồng Tháp

15h00
Vĩnh Long

Vĩnh Long

VS

Đồng Nai

15h00
Tân Hiệp

Gia Định

VS

Tiền Giang

03/6
15h30
Tiền Giang

Tiền Giang

VS

Bình Thuận

15h00
Thống Nhất

Trẻ TP.HCM

VS

Vĩnh Long

15h30
Đồng Tháp

Đồng Tháp

VS

Gia Định

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA